Enighet om ny reindriftsavtale

Staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund har i dag kommet til enighet om Reindriftsavtalen 2023/2024. Det opplyser Landbruksdepartementet i en pressemelding.
Rammen for avtalen er økt med 20 millioner kroner til 200 millioner kroner. Dette er en prosentvis økning fra inneværende avtale på 11,1 prosent.
– Jeg er glad for at vi nå har inngått en avtale med reindriften med en høy økonomisk ramme. Avtalen bidrar til å støtte de reineierne som har reindrift som sin hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).