Enighet på Stortinget om Ukraina-pakken

Regjeringen er enige med et bredt flertall på Stortinget om et femårig støtteprogram for Ukraina for perioden 2023 til 2027. Det er også bred enighet om en ekstrabevilgning til land i sør som er spesielt hardt rammet av krigen.
Avtalen partiene er kommet frem til vil bli lagt frem i Stortinget torsdag morgen, opplyser Statsministerens kontor.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar digitalt under fremleggelsen.