Ervin Kohn gir seg som forstandar og styreleiar for Det Mosaiske Trossamfund

Han fortel sjølv om avgjersla til nettavisa Subjekt:
– Den 1. august tiltrer sonen min som rabbinar i trussamfunnet. Då vil eg unngå eventuelle skuldar om nepotisme, seier Kohn på telefon til avisa.
Kohn fortel vidare at sonen Michael kjem tilbake til Noreg etter å ha arbeidd i seks år som rabbinar i Sveits.
Kohn fråtrer etter 13 år i stillinga.
Ervin Kohn er også nestleiar ved Antirasistisk Senter, og er ein engasjert samfunnsdebattant. I 2018 tok han imot Ikkevoldsprisen.