EU-kommisjonen med redningsplan for bier

Hver tiende bie- og sommerfuglart trues av utryddelse, og EU-kommisjonen lanserer nå en sjuårsplan for å snu utviklingen.
Pollinerende insekter som bier er helt avgjørende for matproduksjon og mangfold i naturen, men forurensning, bruk av sprøytemidler, invaderende arter, urbanisering og klimaendringer truer bestanden.
Kommisjonen vil ha redusert bruk av plantevernmidler og forby enkelte helt. De vil også ha tiltak for å forbedre habitater for pollinatorer både i jordbruksområder og byer.
Forslaget må godkjennes av EU-parlamentet og EU-rådet som representerer medlemslandenes regjeringer, og målet er å snu utviklingen innen 2030.
(NTB)