EU landa einige om hovudlinjene for ein felles asyl- og migrasjonspolitikk

Det melder AFP som siterer presidentskapen i EU.
EU landa blei torsdag einige om ein langvarig revisjon av reglane for å betre ta imot asylsøkarar og migrantar, sa ein offisiell kjelde til AFP torsdag.
EU-kommissærane Margaritis Schinas og Ylva Johansson la i september 2020 fram EU-kommisjonens forslag til ny asyl- og migrasjonspakt.
Den inneber nye felles reglar for raskare behandling ved grensene, auka fokus på å sende tilbake dei som får avslag på asylsøknader, og dessutan ein tvingande solidaritet der landa lovar kvarandre hjelp når kriser oppstår.
Under torsdagens ministermøte blei det semje om dei tyngste delane, og til hausten er det klart for såkalla kompromissforhandlingar.
(NRK/NTB)