EU-landene enige om pristak på russiske oljeprodukter

EU-landene er enige om et pristak på russiske oljeprodukter, som diesel, på 100 dollar fatet. Nyheten bekreftes i en Twitter-melding fra det svenske EU-formannskapet.
Diplomater opplyser til Reuters at det også er enighet om et pristak på 45 dollar fatet på russiske rabatterte oljeprodukter som fyringsolje. Dette er i tråd med forslaget som ble lagt fram av EU-kommisjonen.
Saken ble diskutert på et møte i Stockholm fredag, der innenriks- og justisministrene i EU-landene deltok. EUs mål var å få på plass en avtale innad i unionen før G7-landenes pristak på importerte russiske oljeprodukter trer i kraft 5. februar.
Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland.
(NTB)