Færre brukar bilbelte no enn i fjor

Det er fleire som ikkje brukar bilbelte for tida, syner nye tal frå Statens vegvesen. I første halvår i år gav dei ut over 200 fleire bøter for manglande bilbelte enn same halvår i fjor. Dette trass i at dei kontrollerte nær 7.000 færre bilistar i år. Kring fire av ti som mistar livet i bilulukker brukte ikkje bilbelte