Fant svært sjelden sangfugl

Naturvernere i Madagaskar feires onsdag den første observasjonen på 24 år av en sjelden sangfugl flere fryktet var utryddet.
Sangfuglen, som på engelsk kalles «Dusky tetraka», har ikke blitt sett i regnskogen på Madagaskar siden 1999.
Lenge var det fryktet at fuglen, som er blant de mest sjeldne i verden og kun finnes på Madagaskar, var forsvunnet for godt.
Men under to ekspedisjoner til avsidesliggende områder av øynasjonen den siste tiden har det blitt gjort to observasjoner av sangfuglen. Begge disse ble gjort nær elver. (NTB)