Får ikke saksøke staten for brudd på menneskerettighetene

Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset får ikke saksøke staten for brudd på menneskerettighetene. Borgarting lagmannsrett mener kvinnene gikk til sak to år for sent.
Eidsvik og Nesset hevder de har blitt utsatt for ulovlig tvangsmedisinering, isolering og beltelegging i en årrekke. Den siste tvangsbruken søksmålet gjaldt fant sted i 2016. Søksmålet mot staten ble tatt ut i 2021.
Erstatningssøksmålet ble tatt ut for sent, ifølge lagmannsretten, som viser til at foreldelsesfristen i slike saker er tre år.
Oslo tingrett kom til samme konklusjon i fjor sommer da tingretten tok stilling til om søksmålet kunne behandles rettslig.