Fastlegeordningen mottok rekordmange klager i 2022

I 2022 mottok fastlegeordningen 3.329 klager. Aldri før har like mange klaget, skriver Aftenposten.
Ifølge avisa har antall klager økt med 44 prosent på fire år. Klagene handler om mangelfull oppfølging, manglende tilgjengelighet og misnøye eller enighet rundt behandlingstiltak, medisinering, diagnostisering og henvisning.
Statsråd Ingvild Kjerkol (Ap) er særlig bekymret for pasienter som i utgangspunktet er sårbare, har sammensatte helseproblemer, og som trenger oppfølging av fastlegen over tid.
– Derfor er fastlegeordningen vår fremste prioritet i 2023-budsjettet. Med årets budsjett er fastlegeordningen styrket med nær 1 milliard kroner når tiltakene får helårsvirkning fra 2024, sier hun.
Statsråden har satt ned et hurtigarbeidende ekspertpanel som skal komme med konkrete forslag til hvordan problemet skal løses.
(NTB)