FHI: Fortsetter arbeidet med apekopper i Norge

FHI skriver dette på Twitter: Apekopper er erklært som internasjonal folkehelsekrise. Dette medfører ingen større endringer i hvordan FHI håndterer dette i Norge, men vi kommer til å fortsette arbeidet som allerede er i gang. Vi støtter erklæringen og anbefalingene, og følger disse.