Firenze forbyr nye Airbnb-utleier

Firenze forbyr nye korttidsutleier i byens historiske sentrum. Grunnen er at det trengs flere hjem til byens innbyggere.
I 2016 var 6000 av byens leiligheter i byen reinvestert hos Airbnb, nå er 14.378, ifølge ordføreren i byen. Leieprisene har samtidig økt med 42 prosent.