Flere brudd på arbeidsmiljøloven ved NAV-kontor

En tilsynsrapport Vesterålen Online har fått innsyn i viser at det har vært totalt 11 brudd på arbeidsmiljøloven ved NAV Andøy. Arbeidstilsynet har varslet åtte pålegg om å rette opp mangler.
I rapporten står det at både de ansatte og leder opplever et høyt arbeidspress som påvirker helsen deres negativt.
Kommunikasjonsrådgiver Finn Kaarby i NAV Nordland sier til avisen at de har sett Arbeidstilsynets rapport og tar påleggene rundt NAV Andøy på største alvor.