Flere lager fremtidsfullmakt

Flere sørlendinger ønsker å lage en fremtidsfullmakt, et dokument som beskriver hvem som skal ivareta dine interesser, om du ikke er i stand til det selv. Statsforvalteren i Agder har sett en økning i fremtidsfullmakter på over 50 prosent på et år.