Flere veier stengt og kolonnekjørt i Finnmark

Uværet tar seg opp i Finnmark og flere veier er nå stengt eller kolonnekjørt.
Av veier som vil være stengt til torsdag morgen finner vi F889 Snefjord – Havøysund, E69 Skarsvåg – Nordkapp, F8070 Kifjord krysset – Dyfjord, E75 Domen i Vardø, F890 Kongsfjordfjellet og F891 Båtsfjordfjellet.
Av veier som er kolonnekjørt finner vi F8072 Mehamn – Gamvik, F888 Bekkarfjord – Hopseidet og F98 Ifjordfjellet. Disse strekningene kan bli stengt på kort varsel.
I tillegg er en rekke strekninger på Porsangerhalvøya, Nordkinnhalvøya og Magerøya i fare for å bli stengt på grunn av dårlig vær.