Florida: Livsvarig fengsel etter skolemassakre

Nikolas Cruz er dømt til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse etter at han drepte 14 elever og 3 ansatte på en skole i Parkland i Florida i 2018.
Cruz var 19 år da han utførte angrepet mot Marjory Stoneman Douglas High School på Valentinsdagen i 2018. Skolen ligger i en forstad til Fort Lauderdale.
Han var kledd i en rød fengselsdrakt og var utstyrt med håndjern da dommen falt onsdag.
Dommer Elizabeth Scherer dømte ham til 17 livstidsdommer, en for hvert av livene han tok, samt ytterligere 17 livstidsdommer for drapsforsøk på dem han såret.
Hun hadde ikke mulighet til å dømme ham til døden som følge av en juryavstemning. I Florida krever loven at en jury må gå enstemmig inn for dødsstraff hvis en person skal dømmes til døden. Men i avstemningen stemte tre av tolv jurymedlemmer mot dødsstraff.