FN fordømmer tvangsinnlemmelse

FNs hovedforsamling har vedtatt en resolusjon som fordømmer Russland tvangsinnlemmelse av ukrainske områder. Siden mandag har FNs hovedforsamling diskutert Russlands annektering av okkuperte områder i Ukraina. Russland har erklært fire ukrainske områder som russiske. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Dette har blitt møtt med voldsom internasjonal fordømmelse.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at det er viktig at et overveldende flertall av FNs medlemsland nok en gang har stemt imot Russlands ulovlige annektering av ukrainske landområder:
– Dette viser at Russland fortsetter å være isolert. Det er ingen andre enn Putin selv som ønsker denne krigen. I dag har Putin nok en gang fått en klar beskjed fra verdenssamfunnet: Denne ulovlige krigen må ta slutt, sier Huitfeldt.
143 land valgte å stemme for, mens 5 land stilte seg på Russlands side. Det er Russland selv, Nord-Korea, Nicaragua, Syria, Belarus.
35 land avsto fra å stemme, deriblant India og Kina.