FN raser mot Russlands behandling av krigsmotstandere

FN går hardt ut mot tiltakene russiske myndigheter bruker mot motstandere av krigen i Ukraina, som man mener går mot grunnlovsfestede menneskerettigheter.
FNs visekommissær for menneskerettigheter, Nada Al-Nashif, sier Russland bruker «skremselstaktikk og sanksjoner mot mennesker som uttrykker sin motstand mot krigen i Ukraina.»
– Disse handlingene undergraver grunnlovsfestede fundamentale friheter, deriblant forsamlingsfriheten, ytringsfriheten og organisasjonsfriheten, sier Nashif, som er fungerende høykommissær fram til Volker Turk tiltrer 7. oktober.
Kommissæren peker blant annet på press mot journalister, blokkering av nettsider og andre former for sensur. (NTB)