FN takker Norge for innsatsen for fred

FNs undergeneralsekretær for fredsoperasjoner, Jean-Pierre Lacroix, takker Norge for støtten til FNs fredsbevarende arbeid.
FN takker også Norge for tjenesten og oppofringen personellet fra det norske militæret og politiet gjør som utstasjonerte rundt omkring i verden under FN-flagg, skriver FN i en pressemelding.
I år er det 75 år siden FN begynte med fredsbevarende operasjoner. Over to millioner mennesker har deltatt i 71 fredsbevarende operasjoner, hvorav 12 er operative i dag.
Per i dag deltar 43 uniformerte personell fra Norge i seks fredsbevarende operasjoner. Omtrent halvparten av disse deltar i operasjonen i Sør-Sudan.
(NTB)