FN: Uakseptabelt med trusler mot sivile fartøyer i Svartehavet

Trusler mot sivile fartøy i Svartehavet er uakseptable, ifølge FN. Uttalelsen kommer etter at Russland og Ukraina advarer skip om å legge til kai hos fienden.
Russland sa fredag at de antar at fartøy som seiler til Ukraina, har våpen om bord. De regner også flaggstatene til skip som seiler til ukrainske havner, som part i konflikten på ukrainsk side.
Også Ukraina advarte fredag om at skip som seiler til russiskkontrollerte havner, blir antatt å ha militært utstyr i lasten.
– Trusler om potensielle angrep på sivile fartøy som navigerer i Svartehavet, er uakseptable, sa undergeneralsekretær for politiske saker Rosemary DiCarlo til Sikkerhetsrådet på fredag.
Tidligere har sivile skip trygt kunnet frakte korn over Svartehavet, men mandag trakk Russland seg ut av avtalen som gjorde dette mulig. Det har ført til at skipstrafikken for korneksport denne uken har vært 35 prosent lavere enn forrige uke.
FN advarer om at Russlands boikott av kornavtalen vil føre til mer sult. De russiske angrepene på ukrainske havnebyer høyner sultrisikoen ytterligere, ifølge DiCarlo.
– Angrepene har langtrekkende konsekvenser for global matsikkerhet, særlig i utviklingsland, sa DiCarlo til Sikkerhetsrådet.
(NTB)