FN ventar stor auke i korneksport frå Ukraina

Etter semje mellom Russland, Ukraina, Tyrkia og FN, ventar FN no at talet på skip som fraktar korn frå Ukraina vil auke i nær framtid.
Dei første skipa med kveite vil dra frå ukrainske hamnar neste veke, ifølge ein talsperson frå FN, skriv AFP.
– Talet på innkommande fartøy er venta å vakse ettersom avtaler på korn blir inngått, sa den mellombelse FN-koordinatoren Frederick Kenney, ifølge Reuters.