FNs menneskerettssjef: Haiti på randen av avgrunnen

Som følge av økende gjengvold og politisk og økonomisk krise er Haiti på randen av en avgrunn, sier FNs menneskerettssjef Volker Turk.
Turk gjentok en appell til FNs sikkerhetsråd om øyeblikkelig internasjonal intervensjon i Haiti. FN mener det internasjonale samfunn må sende en spesialstyrke som kan hjelpe Haitis eget politi gjenopprette lov og orden. (NTB)