Folk oppsøker vulkan på Hawaii

Tusenvis av skodelystne har nærast stengt ein av hovudvegane på Hawaii for å ta bilete av vulkanen Mauna Loa, melder nyheitsbyrået AP.
Vulkanen vakna søndag til liv etter 38 år, og har no eit kraftig lavautbrot.
Lavaen sig stadig nærare vegen, som går gjennom gamle lavastraumar.
Det er uvisst når, eller om, lavaen kjem til å gå over vegen.