Førebur evakuering på Hawaii

Innbyggarar som bur i nærområda til vulkanen Mauna Loa på Hawaii, blir bedne om å gjere seg klare til å evakuere.
Utbrotet starta søndag og er det første utbrotet på vulkanen på nesten 40 år.
Ifølge styresmaktene når lavaen som no blir kasta ut av krateret ei høgde opp mot 60 meter, melder AFP.
Geologar seier at det ikkje er fare for folk eller materielle øydeleggingar, men dei åtvarar mot at lavastraumane kan endre retning, og at det kan bli aktuelt å evakuere.