Forhandlingene om USAs statsgjeld fortsetter

President Joe Biden gjør nå et nytt forsøk på å få Republikanerne med på å heve det såkalte gjeldstaket for å hindre at USAs statskasse går tom.
Tirsdag er det klart for en ny runde med samtaler mellom presidenten og Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy. Flere andre kongressledere deltar også.
Grensa for hvor mye den amerikanske staten kan ta opp i gjeld for å betjene lån og dekke underskuddet på budsjettet er en årviss øvelse som savner sidestykke i andre land.
USA bruker alltid mer penger enn det statsbudsjettet åpner for, men i motsetning til andre land må Kongressen hver gang gi sin tilslutning til at det tas opp mer lån. Det har skjedd 78 ganger siden 1960.
Vanligvis er heving av gjeldstaket rutine, men i år har McCarthy og den radikale ytre høyrefløyen blant Republikanerne bestemt seg for å si nei og krever omfattende budsjettkutt for å gå med på økt gjeld.
Dersom det ikke oppnås enighet, vil statskassen gå tom rundt 1. juni, med de følger det vil få. USAs finansminister Janet Yellen har advart mot følgene av å ikke heve gjeldstaket og sier at mislighold av statsgjelden kan true verdensøkonomien. Det samme budskapet kommer fra Det internasjonale pengefondet (IMF).
USAs nåværende gjeldstak er 31,3 trillioner dollar. (NTB)