Forhandlinger pågår blant republikanerne i Kongressen

Kongressrepresentant Brian Fitzpatrick forteller til NRK at det pågår forhandlinger med gruppen på 20 radikale republikanerne som har stemt mot Kevin McCarthy som ny speaker. Fitzpatrick sier han håper de vil ha en løsning i løpet av 24 timer.
Gruppen av utbrytere vil ha endringer i reglene blant annet for hvordan verv fordeles innad i partigruppen.
– Vi prøver å få komiteene i Kongressen til bedre å reflektere hele den republikanske partigruppa, sier Fitzpatrick som selv har stemt på McCarthy gjennom alle de ni rundene hittil.
Den 10. valgomgangen begynner om kort tid.