Forskningsprosjekt starter opp igjen etter hval-dødsfall

Det norsk-amerikanske forskningsprosjektet i Lofoten som ble stanset etter at en vågehval døde, skal nå starte opp igjen.
Det bekrefter sjefforsker Petter H. Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) overfor Avisa Lofoten.
– Alle formaliteter er i orden både på norsk og amerikansk side, og vi har fått klarsignal for å starte opp igjen, sier han.
Klarsignalet fra Mattilsynet kom allerede fredag forrige uke. Kvadsheim sier det er gjort noen utbedringer siden hval-dødsfallet inntraff. Målet er ifølge sjefforskeren å begynne å fange igjen allerede natt til onsdag.
– Vi har gjennomført en del tiltak for å sikre nettene bedre for å unngå den typen problemer. Det innebærer blant annet større anker, flere landanker og så videre, sier Kvadsheim.
De har nå også tettere overvåking av området etter kommentarer fra Mattilsynet.
Prosjektet ble midlertidig stanset etter at en vågehval døde da den satt seg fast under ett av sperrenettene ved forskningsanlegget og druknet.
Målet med forskningsprosjektet er å finne ut hvor mye hvalen kan høre. Ettersom prosjektet innebærer fangst av hval, er det dog omstridt og dyrevernorganisasjonen Noah har vært kritisk til at forsøket har fått tillatelse.
(©NTB)