Forslag til forbud mot søskenbarnekteskap ut på høring

For å redusere risikoen for helseskader hos barn vil regjeringen forby søskenbarnekteskap. Nå sendes forslaget ut på høring.
I 2020 fattet Stortinget et anmodningsvedtak der regjeringen ble bedt om å legge fram et lovforslag om å forby søskenbarnekteskap.
Vedtaket gjelder eksplisitt bare søskenbarnekteskap. Men biologiske slektskap mellom tante eller onkel og nevø og niese er nærere enn søskenbarnslektskap, og regjeringen foreslår også at denne gruppa omfattes av lovforslaget.
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier i en pressemelding at departementet har gjort en grundig vurdering av de menneskerettighetsmessige sidene av denne saken.
– Når regjeringen nå sender på høring forslag om forbud mot søskenbarnekteskap, er det derfor forklart med helserisiko for barnet. Slektskap mellom foreldre gir økt risiko for dødelighet i hele livsløpet, misdannelser og en rekke ulike medisinske og nevrologiske tilstander. Nå ser jeg fram til å ta imot uttalelser fra høringsinstansene, sier Toppe.
(NTB)