Forsvarsforsker: – Norsk gassforsyning sannsynligvis Europas største sabotasjemål

– Vi har en storkrig i Europa akkurat nå. Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til NRK.
– Det kan gjøres på mange måter, med dykkere, ubåter, ubemannede fartøy eller cyberangrep mot landinstallasjoner. Den trusselen tror jeg vi skal ta veldig alvorlig. Hvis det skulle skje står vi overfor en svært alvorlig opptrapping av konflikten.
– Er det akutt?
– Det har vel hele debatten i dag vist veldig tydelig.