Freyr snur: Vil bygge batterifabrikker i Norge og USA på likt

I februar kom nyheten om at Freyrs store batterifabrikksatsing i Mo i Rana kunne bli utsatt.
– Nå er det på ingen måte vedtatt at det blir en tidsforskyvning i dette ennå, og vi har ikke vært eksplisitt på det. En utsettelse kan være en konsekvens av dette, men det er for tidlig å si, sa administrerende direktør Tom Jensen til NRK i slutten av februar.
Årsaken var at amerikanske myndigheter pøste på med rundt 3,700 milliarder kroner for å subsidiere grønn industriutvikling.
Den inkluderer blant annet skattefordeler for amerikanskproduserte elbiler og batterier, noe som har ført til misnøye hos europeiske produsenter.
Siden har både EU og norske myndigheter jobbet på spreng med å komme med et motsvar, for å hindre at grønne industriprosjekter heller ville etablere seg i USA.
Det er signaler som batteriselskapet liker.
For i årets første kvartalsrapport hos Freyr skriver selskapet at målet er å bygge ut fabrikkene i Mo i Rana (Giga Arctic) og i USA (Giga America) parallelt.
Dette for å maksimere selskapets muligheter for inntjening.
Det var Rana Blad som først omtalte saken.
I slutten av mars åpnet Freyr sin såkalte testfabrikk på kaien i Mo i Rana. Selve hovedfabrikken – Giga Arctic – er godt i gang med byggeprosessen.
Etter planen skal denne stå ferdig i 2024/25.