Frykter at streikeutfallet fører til færre lærere

At lærerstreiken ender i tvungen lønnsnemnd vil føre til at færre søker på lærerutdanning og færre fullfører den, tror UiS-professor.
– Etter min forståelse vil det KS og regjeringen nå har gjort medføre et veldig ras i rekrutteringen til læreryrket, og i gjennomføringen av lærerutdannelsen. Mange lærere vil nok vurdere andre yrker, sier professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ved Universitet i Stavanger til Khrono.