Fugleinfluensa: Uklart om svenskene vil ha død fugl fra Finnmark

Død fugl går nå inn i en egen avfallskategori i Hammerfest kommune, som er først ute med å plassere spesialkonteinere for død fugl. Ordfører Terje Wikstrøm tror flere kommuner vil følge på, etter et møte mellom FHI, Statsforvalter og kommunene fredag.
– Smittesituasjonen er uendret. Dette går på avfallshåndtering, forklarer han.
Restavfall fra Finnmark blir nemlig håndtert i Sverige. Og nå forklarer Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet, at de er usikre på om svenskene ønsker å ta imot fugler som kan ha hatt fugleinfluensa.
Dette jobber de med å få avklart.
– Vi varslet derfor kommunene om at de bør forberede seg på å finne gode løsninger for håndtering av enkeltfugler som innbyggerne finner på egne eiendom og lignende, slik det ser ut til at Hammerfest nå har gjort, sier Tronerud til NRK.
– Inntil videre kan det variere litt fra kommune til kommune hvordan dette løses.
Retningslinjene på Mattilsynet sine hjemmesider sier fortsatt at død fugl på egen eiendom skal kastes i restavfall.