Full stans i utbetalingen til pelsdyrbøndene

Landbruksdirektoratet har stanset taksering av pelsdyranlegg i regi av Norsk Landbrukstakst, og dermed også utbetalingene av erstatning til pelsdyrbønder som er tvunget til å avvikle. Torsdag kveld hadde landbruksminister Sandra Borch hastemøte med Landbruksdirektoratet og Norges Pelsdyralslag.