Fylkeskommunen innfører TikTok-restriksjoner

Fylkesrådet, de politiske rådgiverne, og de øverste lederne i Troms og Finnmark fylkeskommune skal ikke ha TikTok på sine tjenestetelefoner.
Det sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Torbergsen. Hva øvrige ansatte i fylkeskommunen skal gjøre med TikTok på mobil skal drøftes.
– Det handler om at ikke alle har en tjenestetelefon, og da kan man hende man må ha noen prinsipielle diskusjoner om telefoner som brukes på jobb, sier Torbergsen.
TikTok-bruken for de ansatte dette gjelder skal tas opp med de tillitsvalgte i fylkeskommunen.