Fylkeslag i Senterpartiet vil ha omkamp om sykehusplanene på Gaustad

I forkant av årets Sp-landsmøte tar flere fylkeslag til orde for å skrote planene om å legge ned Ullevål og bygge et nytt Rikshospital på Gaustad.
– Slik planleggingen av nytt Oslo universitetssykehus (OUS) har utviklet seg, er det klar at en realisering av prosjektet vil bli svært dyrt, ha stor risiko for overskridelser og vil fortrenge nødvendig drift og investeringer i spesialisthelsetjenesten over hele landet, heter det i en resolusjon som ble vedtatt på fylkesårsmøtet til Akershus Sp i helgen.
Planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt Rikshospital må stanses, slår fylkeslaget fast.
(NTB)