Gasslekkasjen på Melkøya er stanset

Gasslekkasjen på Melkøya er stanset, opplyser Equinor ved 19-tida onsdag kveld. Lekkasjen førte til at anlegget ble stengt ned og evakuert.
Equinors beredskapsorganisasjon er demobilisert og nødetatene har forlatt Melkøya.
Lekkasjen oppstod i tilknytning til en ventil på en av anleggets kjølekretser. Gassen som lekket ut brukes i forbindelse med nedkjøling ved produksjon av flytende naturgass (LNG).
Det var totalt 98 personer inne på fabrikken da hendelsen oppstod. Alt personell er gjort rede for og det er ikke meldt om skadde.
Thor Johan Haave, som er fabrikksjef ved Hammerfest LNG, sier at de skal gjøre grundige undersøkelser for å finne ut hva som var årsaken til gasslekkasjen.
Det er for tidlig å si når produksjonen på anlegget kan gjenopptas.
(NTB)