Grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldinger til Kongressen

USAs høyesterett gir grønt lys for utlevering av tidligere president Donald Trumps skattemeldinger til en komité i Kongressen.
Det skjer etter en juridisk dragkamp som har pågått i tre år.
Domstolen avviste uten kommentarer begjæringen fra Trump om en kjennelse som skulle hindre Finansdepartementet i å utlevere skattemeldingene for seks år. (NTB)