Guterres: 900 millioner mennesker trues av stigende havnivå

London, New York, Shanghai, Jakarta, København og en rekke andre store byer kan bli hardt rammet av stigende havnivå, ifølge FN-sjefen António Guterres.
Han talte tirsdag da FNs sikkerhetsråd diskuterte problemet, som skyldes den globale oppvarmingen.
– Lavtliggende samfunn og hele land kan forsvinne for alltid, sa FNs generalsekretær.
I Sikkerhetsrådet advarte han mot en masseforflytting «av hele befolkninger i et bibelsk omfang».
Bangladesh, Kina, India og Nederland er blant landene som er utsatt når havet stiger. Det er også en lang rekke store kystbyer.
900 millioner mennesker bor i lavtliggende kystområder som er sårbare når vannet stiger. Hvor kraftig stigningen blir, avhenger blant annet av om verdenssamfunnet klarer å kutte utslippene av klimagasser.
(NTB)