Har funnet hodeskalle og en uberørt grav

I fem uker framover skal arkeologer grave utenfor Stavanger domkirke.
Og i dag ble det gjort funn av en hodeskalle, små biter fra menneskeskjeletter og den første uberørte graven fra middelalderen, forteller forsker Hege Hollund ved Arkeologisk museum.
– Da håper vi at vi er nede på middelalderlagene i utgravingen, og at vi vil finne flere graver, sier hun.
Målet er å få et nytt innblikk i måten middelaldermenneskene i Stavanger levde.
– Hvem var disse folkene, som var den tidligste befolkningen her, spør Hollund.
Hele kirken har vært et byggeprosjekt i flere år, og arbeidene skal fortsette i ytterligere halvannet år.
Det er også tidligere gjort funn fra middelalderen utenfor kirken.