Havvind-enighet

Regjeringspartiene er blitt enige med SV, MDG og KrF om havvindsatsingen på Sørlige Nordsjø II.
Debatten har rast om den norske havvindsatsingen de siste ukene etter at det ble klart at kostnadene ville bli betydelig høyere enn det regjeringen tidligere har anslått.
Høyre trakk seg denne uken fra forhandlingene om havvindsatsingen fordi de mener behovet for statlige subsidier har gått for langt.
Sørlige Nordsjø II er Norges første, store havvindprosjekt.
Det vil bli holdt pressekonferanse om dette fredag morgen.