Helseplattformen: Pasient utredet for kreft – henvisning kom en måned for sent

Rikshospitalet fikk henvisningen om den mulige kreftpasienten en måned etter at den ble sendt. Overlegen som varsla knytter hendelsen til problemer med kommunikasjon i Helseplattformen.