Helsetilsynet krever svar om Helseplattformen

Helsetilsynet ber om en redegjørelse rundt innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, ettersom det fortsatt er feil med det nye journalsystemet.
Det er nesten ni uker siden det nye journalsystemet ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital i Trondheim, og det rapporteres fortsatt om feil, skriver Adresseavisen.
Sykehuset sliter ifølge avisen med feil i medisinlister, elektroniske meldinger som ikke kommer fram og tungvinte løsninger etter at de byttet journalsystem 12. november.
Statens helsetilsyn ber nå styret i Helse Midt-Norge om en redegjørelse rundt innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. (NTB)