Henlegger etterforskningen av brann i grisefjøs

Brannen i et grisefjøs på Brøttum i Ringsaker i august er nå ferdig etterforsket hos politiet.
Det er ikke holdepunkter for at det foreligger en straffbar handling i forbindelse med brannen og saken er derfor henlagt. Det bekrefter politifullmektig Iris Dybendal i Innlandet Politidistrikt til NRK.
– Det har blitt gjennomført relevante avhør i forbindelse med brannen. Videre har det blitt innhentet rapporter i forbindelse med kontroller av det elektriske anlegget og brannvarslingssystemet i næringsbygget. Alt var i forskriftsmessig stand, skriver politifullmektigen i en epost.
Det har også blitt innhentet dokumentasjon som inneholder opplysninger fra nett og AMS-måler. Det har ikke blitt dokumentert unormal belastning og strømforbruk forut for brannen.
Den taktiske etterforskningen har ikke gitt grunnlag for en klar brannårsak.
300 griser døde under brannen på Brøttum.