Hizbollah: Vil være «årvåkne» til avtale er signert

Hizbollah vil være «årvåkne» fram til Libanon selv bekrefter avtalen med Israel, og begge parter signerer den. Det melder Reuters.
Foreløpig har både Israel og USA bekreftet det som beskrives som en historisk maritim avtale mellom Libanon og Israel. Avtalen dreier seg om rettigheter til gassfelter i Middelhavet.
Forhandlingene har pågått de siste dagene, og Israel uttalte tirsdag morgen at den amerikanske utsendingen Amos Hochstein siste forslag hadde brakt en avtale innen rekkevidde.
Den libanesiske sjefforhandleren Elias Bou Saab virker også å være fornøyd.
– Libanon har oppnådd fulle rettigheter, og alle landets kommentarer er tatt hensyn til, sa Bou Saab da han tirsdag overleverte avtaleutkastet til president Michel Aoun.
Israel og Libanon har ingen diplomatiske forbindelser og er formelt sett fortsatt i krig. For Hizbollah, som er tilknyttet regimet i Iran, er Israel en fiende.