Høyesterett med direktesendt rettsmøte for første gang

Tirsdag skrives det historie når Høyesterett for første gang overfører et rettsmøte direkte via videolink.
Informasjonssjef Ida Dahl Nilssen sier til AdvokatWatch at Høyesterett har jobbet lenge for å få på plass en hjemmel som tillater strømming.
– Høyesterett har saker fra hele landet og det er ikke alle som har anledning til å komme fysisk til rettssalen. Da er strømming et veldig godt tilbud, sier Nilssen.
Landets øverste domstol jobber også med å lage interne rutiner og kriterier for hvilke saker som det kan være aktuelt å strømme.
– Selv om vi ikke ennå har på plass permanent og fullgodt teknisk utstyr, ønsker vi å prøve ut strømming med helt enkelt utstyr denne uka. Saker i plenum og storkammer er i kjernen av det vi har tenkt det er aktuelt å strømme, så derfor er snøkrabbe-saken en god sak å starte med, sier informasjonssjef Nilssen før plenumssaken starter tirsdag.