Høyre vil gi pengestøtte til nærbutikker i nød

Høyre foreslår grep for å hjelpe nærbutikker som sliter med høye strømregninger. Totalt vil de sette av inntil 71 millioner kroner til formålet.
– Nærbutikkene er viktige for å holde liv i bygder og distriktsområder rundt i landet. Når vi har ubrukte midler fra et program som nettopp skal sikre investeringer i nærbutikkene, mener jeg det er naturlig at disse kan brukes til å hjelpe nærbutikker som sliter med strømregningene, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) til NTB.
Han viser til Merkur-programmet, som allerede deler ut støtte til nærbutikkene, og som har ubrukte midler på konto.
I sitt alternative budsjett, varsler Høyre at de vil gi adgang til å bruke ubrukte midler fra programmet, som har en totalramme på 61 millioner, på nærbutikker som sliter med strømregningen i områder med høye strømpriser. I tillegg øremerkes 10 millioner kroner til formålet.
– Mange nærbutikker i distriktene vil trolig ikke kvalifisere til bedriftsstrømstøtte med regjeringens forslag, påpeker Trellevik.
Tidligere i uken sendte over 80 nærbutikker ut et kraftig nødrop. Mange av dem hevder å nærme seg konkursens rand. Det er snakk om butikker fra kjedene Nærbutikken, Matkroken, Snarkjøp, Joker og Coop Marked i hele Sør-Norge.
Frp tok onsdag opp saken med distrikts- og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), men han kunne foreløpig ikke love noen ekstramidler utover regjeringens strømstøtte for næringslivet.
(NTB)