HRS: – Aksjonen fortsetter nå som en evakueringsaksjon

Hovedredningssentralen (HRS) melder at det foreligger ingen informasjon om at det er flere savnede etter skredet på Reinøya i Karlsøy kommune, ved Grøtnesdalen.
– Aksjonen fortsetter nå som en evakueringsaksjon for å få evakuert innbyggerne i bygda, skriver de i en pressemelding.
Det er bekreftet at to personer er omkommet i skredet på Reinøya.
Et gårdsbruk med flere bygninger ble også tatt av skredet.
Det var 140 geiter i fjøset som ble skredet på fredagsettermiddag.
Politiet har iverksatt evakuering på strekningen fra Sæterelv og Grøtneselv.