Huitfeldt gratulerer etter fremskritt i fredssamtaler i Mexico

Colombias regjering og geriljagruppen National Liberation Army (ELN), opplyste fredag at de hadde blitt enige om å forhandle om en våpenhvile etter andre runde med fredssamtaler i Mexico.
– Gratulerer til både Colombias regjering og ELN-geriljaen med viktige framskritt etter fredssamtalene i Mexico. Det handler om å involvere lokalbefolkningen i fredsprosessen, bedre den humanitære situasjonen i sårbare områder og en fremtidig våpenhvile, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fredag kveld.
– Norge er garantistland i fredsprosessen. Norske diplomater har deltatt aktivt under forhandlingene i Mexico. Vi vil ha folk på plass også i neste forhandlingsrunde på Cuba, legger utenriksministeren til.
I Colombia har det lang tid vært væpnet konflikt mellom staten og ulike grupper av venstreorienterte geriljaer. Samt med høyreorienterte paramilitære og narkotikasmuglere.