Huitfeldt i møter om Afghanistan

Taliban må få samme beskjed fra alle som bistår Afghanistan, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt: – Vi kan ikke yte hjelp uten kvinnelige medarbeidere.
Huitfeldt (Ap) hadde fredag møter med en rekke norske organisasjoner som jobber i Afghanistan. Hun møtte også forskere og fagfolk for å få en oppdatering om situasjonen.
Taliban, som har tatt over makten i landet, har gitt ordre om at kvinner ikke får jobbe for ikke-statlige organisasjoner. Kvinnelige medarbeidere er ikke minst nødvendige for å gi helsehjelp til kvinner.
Mange organisasjoner har stanset arbeidet inntil videre som følge av forbudet.
(NTB)