IAEA-inspektører stasjonert ved Tsjernobyl-kraftverket

Inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået er nå stasjonert permanent ved Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina, opplyser IAEA-sjef Rafael Grossi. Han besøkte onsdag selv det nedstengte atomkraftverket, der det var en alvorlig ulykke i 1986. Anlegget var okkupert av russiske styrker i fem uker i fjor, kort tid etter invasjonen.
Kamphandlingene rundt kraftverket skapte frykt for nye radioaktive utslipp fordi strømforsyningen som sørget for kjøling av radioaktivt avfall, ble ødelagt.
– Vi håper absolutt at det ikke blir ny okkupasjon eller flere angrep mot anlegget, sier Grossi. IAEA overvåker fra før Ukrainas tre fungerende atomkraftverk og hadde i fjor også inspektører ved det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja. Dette kraftverket blir fortsatt operert av ukrainere, og IAEAs plan om å opprette en sikkerhetssone rundt kraftverket er ennå ikke satt ut i livet.